หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน
Klongtakein Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ยินดีให้บริการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
   
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก บุคลากร 1.คณะผู้บริหาร 2.หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก แผน 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน 2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก ระเบียบ ภายในหน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก ข่าวสาร 1.กิจกรรม กิจกรรม 2.ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... 1.หน้าหลัก บริการประชาชน กระดานสนทนา (Q A)
2.หน้าหลัก มุมขวาด้านล่าง มีช่อง Chat facebook  
o9 Social Network https://www.klongtakein.go.th/... https://www.facebook.com/peopl... หน้าหลักปรากฏบนลิงค์ด้านบนขวามือของหน้าเว็บไซด์
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลักเลื่อนมาด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซด์ บรรทัดเดียวกับแผนผังเว็บไซด์ 1.นโยบายเว็บไซด์ 2.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3.นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซด์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก แผน แผนการดำเนินงาน
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก รายงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... 1.หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
2.หน้าหลัก บริการประชาชน คู่มือประชาชน
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39ทวิ
การขอรับเบี้ยยังชีพ
การแจ้งถมดิน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก รายงาน สถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก รายงาน รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... หน้าหลัก เลื่อนมาช่วงประมาณด้านล่างของเว็บไซด์ตำแหน่ง e-service มี QR code กรอบสี่เหลี่ยมอยู่ 2 บริการ คือ 1.คำร้องขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา แจ้งน้ำประปาไม่ไหล ท่อประปาชำรุด 2.คำร้องขอตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ วัชพืช
คำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ประปา แจ้งน้ำประปาไม่ไหล ท่อประปาชำรุด
คำร้องขอตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ วัชพืช
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก แผน แผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก ข่าวสาร ข่าวสาร ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก รายงาน สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.klongtakein.go.th/... https://www.klongtakein.go.th/... 1.หน้าหลัก การบริหารบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2.หน้าหลัก การบริหารบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก การบริหารบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก รายงาน รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก รายงาน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก บริการประชาชน รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.klongtakein.go.th/... หน้าหลัก รายงาน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-865-2545
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน
  จำนวนผู้เข้าชม 1,436,295 เริ่มนับ 20 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10