หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค๊ป จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 2 คน ประจำเดือนเมษายน 2563

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2563

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง จำนวน 1 รายการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการฯ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการฯ

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน ประจำเดือนธันวาคม 2562