หมวดหมู่: ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563