หมวดหมู่: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาว [...]

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี