หมวดหมู่: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

โลโก้ อบต.

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี