หมวดหมู่: ประกาศ

โลโก้ อบต.

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำเดือนกุมภาพ้นธ์ 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 12 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 12 รายการ

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 3 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562