หมวดหมู่: ประกาศ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

บัญชีรายชื่อผู้่ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [...]

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่-บน-5518-อยดาว [...]

ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [...]