หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 3 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 3 คน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน หมู่ที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบที่ทำการ อบต.คลองตะเคียนในเวลากลางคืน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินบริเวณภายในและโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ในเวลากลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองสวัสดิการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โลโก้ อบต.

รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติว่าง