หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โลโก้ อบต.

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

โลโก้ อบต.

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-4191 อย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-4191 อย

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง บน-5018 อย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน-5018 อย

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

โลโก้ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม