หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โลโก้ อบต.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

โลโก้ อบต.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชุมพล หมู่ที่ 13 ตำบลคลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชุมพล หมู่ที่ 13 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โลโก้ อบต.

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดชุมพล หมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชุมพล หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โลโก้ อบต.

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชุมพล หมู่ที่ 13 ตำบลคลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชุมพล หมู่ที่ 13 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โลโก้ อบต.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชุดพล หมู่ที่ 13 ตำบลคลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชุมพล หมู่ที่ 13 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลคลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลคลองตะเคียน

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะ) จำนวน 13 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 8 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จำนวน 8 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ