หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โลโก้ อบต.

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจการจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดชุมพล หมู่ที่ 13 ตำบลคลองตะเคียน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ

โลโก้ อบต.

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562

โลโก้ อบต.

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562)

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนตุลาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2562