หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โลโก้ อบต.

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคุรภัณฑคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 3 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน 5 รายการ

โลโก้ อบต.

จ้างโครงการถมดินศูนย์ราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถมดินศุนย์ราชการตำบลคลองตะเคียน หมู่ที่ 13

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองตะเคียน ประจำเดือนมีนาคม 2563

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จำนวน 2 คน ประจำเดือนมีนาคม 2563

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2563

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2563

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2563

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาธุรการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2563