หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 82-6931 จำนวน 4 รายการ

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอถังประปาบาดาล หมู่ที่ 7 หลังวัดโคกจินดาราม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอถังประปาบาดาล หมู่ที่ 7 หลังวัดโคกจินดาราม จำนวน 8 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)จำนวน 4 รายการ

โลโก้ อบต.

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

โลโก้ อบต.

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำเดือนมิถุนายน 2562